Summer School

Summer School aporta una introducció bàsica a la narrativa audiovisual a traveés d’un curs formatiu lúdic, basat en la realització de projectes.

A qui es dirigeix

Estudiants de secundària de 12 a 17 anys que sentin curiositat o interès pel món audiovisual o que vulguin experimentar les seves possibilitats.

Metodologia

El programa Summer School consta de:

    • Classes diàries de Pràctiques de Narrativa individuals i en grup, en les quals els alumnes escriuen, roden i munten les seves pràctiques.
    • Desenvolupament i producció completa d’un projecte de curtmetratge grupal.

A més, s’ofereix als alumnes la possibilitat de complementar el curs amb visionats i sessions d’aules obertes de diferents especialitats.

Dates:

Del 25 de juny al 19 de Juliol de 2019. Es realitzaran setmanalment i quinzenalment en funció del curs triat.

Horari:

De 10h a 14h amb classes optatives complementàries de visionats i aules obertes amb un tutor a les tardes.

Preu:

Beginner: 1 setmana – 180€
Beginner: 2 setmanes – 300€
Advanced: 2 setmanes – 360€ (Accés Advanced realitzant 2 setmanes de Beginner.)
Especialitat 2 setmanes – 360€
Beginner + Advanced: 4 setmanes – 560€

(descompte 10% amb Carnet Jove)

Es proposen 3 opcions:

1 Curs Beginner

Dirigit a tots aquells alumnes que estan interessats a iniciar-se en el món de la Narrativa Audiovisual.

2 Curs Advanced

Dirigit a aquells alumnes que ja han participat en el Curs Beginner i volen continuar ampliant els seus coneixements.

3 Curs Especialitats

Dirigit a aquells alumnes que hagin participat en el Curs Advanced o estiguin cursant Batxillerat Artístic, Audiovisual o similar i vulguin incrementar la formació en un àmbit audiovisual determinat.
Es podrà triar entre cinc especialitats:
Foto, Direcció, Art, Guió o VFX.
El curs d'Especialitats es podrà compartir amb alumnes del taller de Narrativa Audiovisual per a docents.
Els cursos Beginner i Advanced també s'imparteixen en anglès.

Inscripcions

Ja està disponible el formulari d’inscripció!