CINE BASE

El món és audiovisual, viu-lo dins l’aula

Programa per implantar la Narrativa
Audiovisual a l'Educació Secundària

Descobreix què és Cine BASE

Escac Sitges Fantastic Academy

Cine Base organitza el taller Escac Sitges Fantastic Academy
dins del Sitges Film Festival amb l’objectiu d’implantar
la narrativa audiovisual a les aules.

Veure més

+

Manual de narrativa audiovisual

Exercicis pràctics de senzilla i efectiva realització i aplicació a l’Aula

Més informació

+

Cursos de formació intensiva

Especialitzats en narrativa audiovisual i dirigits tant a professors com als seus alumnes.

Més informació

+

Assistència a l’aula

Participació activa de la direcció curricular de l’ESCAC a la implantació de l’audiovisual a les aules

Més informació

+

Festival de curtmetratges Cine Base

El Festival de Curtmetratges Cine Base anuncia els curtmetratges finalistes de l’edició 2020

Més informació

Centres participants en el programa Cinema Base

En aquest mapa es troben els diferents centres que han participat en el progama Cinema Base dins el Curs de formadors o amb el suport en projectes d’Assistència a l’aula