CINE BASE

El món és audiovisual, viu-lo dins l’aula

Programa per implantar la Narrativa
Audiovisual a l'Educació Secundària

+

Curs per a docents

Implantar la Narrativa Audiovisual com a competència bàsica, indispensable i d’ús habitual.

Más información
+

Atlántida Film Festival

Dirigit a docents de secundària de Les Illes Balears de l’1 al 5 de Juliol 2019.

Más información
+

Summer School per a joves

Introducció bàsica a la narrativa audiovisual a través d’un curs formatiu lúdic, basat en la realització de projectes.

Más información
+

Summer School Prime Fotografia

Curs de Fotografia Cinematogràfica i Narrativa Audiovisual

Más información
+

Summer School Prime Direcció

Curs de Direcció Cinematogràfica i Narrativa Audiovisual

Más información

Descobreix què és Cine BASE

+

Manual de narrativa audiovisual

Exercicis pràctics de senzilla i efectiva realització i aplicació a l’Aula

Més informació

+

Formació de docents

Curs intensiu de formació en narrativa audiovisual per a professors

Més informació

+

Assistència a l’aula

Participació activa de la direcció curricular de l’ESCAC a la implantació de l’audiovisual a les aules

Més informació

+

Cinema al cinema

Complementar la formació audiovisual dels alumnes fomentant la cultura cinematogràfica

Més informació

Centres participants en el programa Cinema Base

En aquest mapa es troben els diferents centres que han participat en el progama Cinema Base dins el Curs de formadors o amb el suport en projectes d’Assistència a l’aula

Summer School

SUMMER SCHOOL

Cursos d’estiu formatius i lúdics basats en la realització de pràctiques i projectes!

Més informació

CURS DE NARRATIVA AUDIOVISUAL PER A DOCENTS

Nous cursos d’estiu de Narrativa Audiovisual per a docents!

Més informació

Manual de Narrativa