CINE BASE ha creat un Manual d’exercicis de Narrativa Audiovisual pràctics, de senzilla i efectiva realització i aplicació a l’Aula. Un programa basat en el concepte de “aprendre fent” a través del desenvolupament de projectes.

*Els professors participants en el curs de narrativa audiovisual poden accedir al manual de narrativa online mitjançant log in al web de Cine Base

Dividim els exercicis del manual en tres blocs que segueixen l’eix narratiu bàsic dels tres actes:

1.
PRESENTACIÓ
2.
FUN & GAMES
3.
NARRATIVA COMPLETA
Personatge/Conflicte Tècnica Projecte

1. Personatge i Conflicte

Què volem explicar: la història?

Pràctiques de presentació de Personatge i Conflicte en el primer acte.

A qui li succeeix i què li succeeix?

Desenvolupament de Tema i Objectiu.

2. FUN & GAMES

Com anem a explicar-ho?

Pràctiques audiovisuals, tècniques que reforcin el llenguatge audiovisual, tals com: realització, càmera, retoc de color, so, art, guió, muntatge, música i adreça d’actors.

Desenvolupament de la tècnica narrativa audiovisual.

3. NARRATIVA COMPLETA

Ho expliquem.

Producció de pràctiques i projectes audiovisuals d’auto-conclusió, posant en ús les eines adquirides en els passos anteriors. Plantejament de per què i para qui expliquem la història.

Reflexió i resolució.

I – PRIMER ACTO
Presentación de Personaje y Conflicto.
¿Qué queremos contar? La historia.
Prácticas de presentación de personaje y conflicto en le primer acto.
¿A quién le sucede y qué le sucede?
Desarrollo de Tema y Objetivo.

II – FUN & GAMES.
Técnica
¿Cómo vamos a contarlo?
Prácticas audiovisuales, técnicas que refuercen el lenguaje audiovisual tales como: cámara, retoque de color, sonido, arte, guión, montaje,  música y dirección de actores.
Desarrollo de la técnica narrativa audiovisual

III – NARRATIVA COMPLETA.
Proyecto
Lo contamos.
Producción de prácticas y proyectos audiovisuales autoconclusivos, poniendo en uso las herramientas adquiridas en los pasos anteriores.
Planteamiento de por qué y para quién contamos la historia.
Reflexión y resolución.

Aquests exercicis estan preparats per realitzar-se en 1h o 2h.

Com a exemple, en classes de 1h, el cronograma seria:

0′-5′: El professor proposa l’exercici amb una breu explicació del tema o la tècnica a tractar.

5′-10′: Es fan grups de treball..

10′-45′: Els alumnes duen a terme els exercicis segons les premisses marcades i en les instal·lacions de l’institut. El professor supervisa l’activitat de diferents grups mentre realitzen la pràctica.

45′-60′: Els alumnes tornen a l’aula i projecten / ensenyen, revisen i comenten els exercicis realitzats.

Els continguts de narrativa audiovisual són accessibles al web per als professors participants del curs de formació on podran compartir i recolzar-se mútuament amb la finalitat de crear la millor classe possible.