El registre en aquest lloc web és fàcil. Simplement empleneu els camps següents, i aconseguireu configurar un compte nou en no res.

Detalls del compte

7 + 2 =

Detalls del perfil

Nombre (necessari)

Aquest camp el pot veure: Tothom

Com veieu aquest camp?
Apellidos (necessari)

Aquest camp el pot veure: Tothom

Com veieu aquest camp?
Centro (necessari)

Aquest camp el pot veure: Tots els membres

Com veieu aquest camp?
Asignatura (necessari)

Aquest camp el pot veure: Tots els membres

Com veieu aquest camp?