CINE BASE és un programa que té l’objectiu d’implantar la Narrativa Audiovisual com una competència bàsica, indispensable i d’ús habitual a l’Educació Secundària de tots els alumnes del nostre país.

Narrar, i per tant comunicar en qualsevol àmbit,  ja no és només llegir i escriure. Al segle XXI  la narració és Audiovisual, i per tant, és imprescindible traslladar-la a les aules.

Els 4 pilars del projecte CINE BASE:

Per què és important la Narrativa Audiovisual?

  • És una eina transversal i interdisciplinària, útil per a qualsevol assignatura o departament.
  • Reforça el treball en equip i per projectes.
  • Aporta una via d’expressió i comunicació nova per als alumnes. Ajudant-ho al desenvolupament de les seves idees i veu pròpia.

Quin és l’objectiu?

El programa CINE BASE busca desenvolupar al màxim la capacitat de Narrativa Audiovisual de cadascun dels alumnes, mitjançant un format accessible per a tothom.

El programa es pot aplicar a les aules de dues maneres:

  • Implantat com a assignatura de Narrativa Audiovisual.
  • Implantat com a complement de treball per a qualsevol altra assignatura.

CINE BASE és accessible per a qualsevol centre independentment dels recursos que disposi. Els alumnes realitzaran les activitats amb els seus propis mòbils, tablets o càmeres senzilles de fotografia i vídeo de fàcil accés.

La meta dels exercicis és la reflexió i l’acció ajusto a la proposta narrativa. La tècnica és un suport, no un objectiu en si mateixa.